Individuálny dovoz vozidla

Auto Recycling zabezpečuje prostredníctvom portálu iDovoz.sk vystavenie potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, pre jednotlivo dovezené vozidlá. Viac …

Spracovanie starého vozidla

Auto Recycling zabezpečuje ekologické spracovanie starých vozidiel pre vozidlá značiek členov združenia, na základe zmluvného vzťahu so spracovateľmi starých vozidiel. Viac …

Najnovšie správy

Štatistiky spracovaných vozidiel

* report obsahuje len údaje členov združenia AutoRecycling

Vyhľadať spracovateľa vozidiel

Vyhľadávanie spracovateľa starťých vozidiel

Zastúpené značky