Zmena platobných metód

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.iDovoz.sk oznamuje, že od 1.12.2018 boli zmenené platobne metódy pri úhrade za potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla. Od tohto dátumu nie je možné vykonávať úhradu na pôvodný IBAN na účet vedený v Slovenskej sporiteľni. Pri úhrade sa vždy riaďte vygenerovaným platobným predpisom, kde je aktuálny IBAN.

Od 1.12.2018 tiež nie je možné využívať platbu hotovostným vkladom na účet SLSP ani službu SporoPay.