Organizácia zodpovednosti výrobcov zvýšila príspevok spracovateľovi

Spracovateľ starých vozidiel získa od 1.7.2019 vyšší príspevok na vozidlá prevzaté na spracovanie. OZV Auto Recycling tak reaguje na nárast nákladov spracovateľov a súčasný pokles v cenách niektorých komodít, napríklad kovov.

„Prispievame na spracovanie kompletného starého vozidla 25 EUR bez DPH. Je to dnes jeden z najvyšších príspevkov, ktorým výrobcovia a zástupcovia výrobcov prispievajú na spracovanie starých vozidiel v európskej únii.“ upozorňuje Ing. Pavol Prepiak, riaditeľ OZV Auto Recycling.

„Problémov ohľadne vyššej ceny spracovania starých vozidiel na Slovensku je viacej. Okrem nárastu nákladov spracovateľov vplyvom rôznych „sociálnych balíčkov“ a prechodného poklesu cien komodít sú to hlavne: chýbajúci spracovatelia pre niektoré komodity spolu s malým záujmom o vyseparovaný a recyklovaný  materiál ako aj jeho využitie napríklad pre nové výrobky. Spracovatelia niektorých druhov odpadov sa na Slovensku vytrácajú. Nezáujem má na svedomí komplikovaná legislatíva ohľadne stavu konca odpadu. Slovensko prostredníctvom politických predstaviteľov formálne deklaruje záujem o tzv. „cirkular economy“ a recyklujúcu spoločnosť, ale keď prídeme k realizácii aktivít v oblasti spracovania odpadu, vidíme viac „byrokratické polená“ pod nohami podnikateľov ako ich podporu.“