Spustili sme novú stránku

Od 1.2.2019 sme v rámci skvalitnenia poskytovaných informácii pre verejnosť sprístupnili novú internetovú stránku autorecycling.sk na ktorej nájdete rôzne zaujímavé informácie z problematiky ekologického spracovanie starých vozidiel, povinností žiadateľa o prihlásenie individuálne dovezeného vozidla do národnej evidencie vozidiel a mnoho iného..

Okrem informácií o záujmovom združení právnických osôb Auto Recycling je stránka koncipovaná na poskytovanie informácii pre vlastníkov starých vozidiel, ktorí chcú dať svoje vozidlo ekologicky zlikvidovať spracovateľovi starých vozidiel a tiež tu nájdu informácie majitelia individuálne dovezených vozidiel, ktorí potrebujú vozidlo prihlásiť v národnej evidencii vozidiel.

Záujemca o spracovanie starého vozidla má možnosť vyhľadať priamo v interaktívnej mapke najbližšie zberné miesto v ktorom môže odovzdať staré vozidlo na ekologickú likvidáciu.

Individuálny dovozca vozidla tu nájde informácie o vystavení potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom alebo dodatočne schvaľovaným jednotlivým vozidlom so značkou, ktorá sa zapisuje do osvedčenia o evidencii, ktorej majiteľ nie je výrobcom vozidla so sídlom alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, alebo jednotlivo vyrobeným vozidlom.