Znížili sme výšku poplatku

Od 1.6.2018 sme znížili poplatok za vystavenie potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom alebo dodatočne schvaľovaným jednotlivým vozidlom so značkou, ktorá sa zapisuje do osvedčenia o evidencii, ktorej majiteľ nie je výrobcom vozidla so sídlom alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, alebo jednotlivo vyrobeným vozidlom z pôvodných 30 € s DPH na súčasných 24 € s DPH. Túto zmenu ocenia najmä majitelia novoregistrovaných individuálne dovezených vozidiel.

Oproti pôvodne zákonom stanovenej výške poplatku 66,39 € s DPH na aktuálnych 24 € s DPH to predstavuje zníženie poplatku o takmer 64 %

Pozor uvedená výška poplatku sa týka len značiek vozidiel, ktoré spadajú pod záujmové združenie právnických osôb Auto Recycling. Aktuálny zoznam zastúpených značiek nájdete v tomto odkaze.