Zákon o odpadoch č.79/2015 Z.z. (PDF dokument) www.justice.gov.sk

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR www.telecom.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia SR www.minzp.sk

Zväz automobilového priemyslu SR www.zapsr.sk

Elektronický register starých vozidiel www.ersv.sk