Novinky

Nový člen združenia

Od 1.3.2021 sa členom OZV Auto Recycling stala spoločnosť Porsche Inter Auto Slovakia, spol.s.r.o., zástupca výrobcu značky Porsche pre Slovenskú republiku.

Spustili sme novú stránku

Od 1.2.2019 sme v rámci skvalitnenia poskytovaných informácii pre verejnosť sprístupnili novú internetovú stránku autorecycling.sk na ktorej nájdete rôzne zaujímavé informácie z problematiky ekologického spracovanie starých vozidiel, povinností žiadateľa o

Zmena platobných metód

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.iDovoz.sk oznamuje, že od 1.12.2018 boli zmenené platobne metódy pri úhrade za potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla. Od tohto dátumu nie

Znížili sme výšku poplatku

Od 1.6.2018 sme znížili poplatok za vystavenie potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom alebo dodatočne schvaľovaným jednotlivým vozidlom so značkou,